Kontakt
Previous
Next
 • Szkoła narciarska
 • Wyciąg narciarski
 • Klub sportowy
 • Organizacja zawodów sportowych

Zawody w Narciarstwie Alpejskim

23 lutego 2013 zapraszamy na organizowane na naszym wyciągu zawody w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka

Celem imprezy jest popularyzacja narciarstwa zjazdowego,a także promocja lokalnych wyciągów. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy corocznie ponad 200 zawodników,  zwłaszcza dzieci i młodzieży. Zawody mają charakter rodzinny i są adresowane do wszystkich: zarówno do mieszkańców Żywiecczyzny, jak i turystów z całej Polski spędzających ferie zimowe w Beskidach.

REGULAMIN

Zawodów w Narciarstwie Alpejskim

o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka

na Baraniej Cisieckiej

CEL: Popularyzacja narciarstwa zjazdowego oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku

Termin i miejsce: sobota 23 Lutego 2013r.  – wyciąg Za Groniem w Ciścu

Dojazd: od ul. Trakt Cesarski oraz od ul. Mjr Czarkowskiego (za mostem Junackim w stronę Ciśca)

Ramowy Program :

9.00-10.30 Przyjmowanie zgłoszeń

10.50 Odprawa Techniczna

11.00 Start

12.30  Wspólny posiłek

14.00 Ogłoszenie wyników

Konkurencja : Slalom Gigant – 2 przejazdy ( w zależności od warunków )

Kategorie Wiekowe i wysokość wpisowego:

 1. Przedszkole (do lat 5)                                                       Wpisowe :  bezpłatnie
 2. Szkoły podstawowe kl.I-II                                  wpisowe :             10 zł
 3. Szkoły podstawowe kl.III-IV                               wpisowe :             10 zł
 4. Szkoły podstawowe kl. V-VI                              wpisowe :             10 zł
 5. Gimnazjum                                                          wpisowe :             10 zł
 6. Szkoły średnie  (17-19lat)                                 wpisowe :             10 zł
 7. Seniorki (20-35lat)                                             wpisowe :             20 zł
 8. Seniorki (powyżej 35 lat)                                  wpisowe :             20 zł
 9. Seniorzy (20-35 lat)                                           wpisowe :             20 zł
 10. Seniorzy (36-45 lat)                                           wpisowe:              20 zł
 11. Seniorzy pow. 45 lat                                          wpisowe:              20 zł

 

 • Zawody są ogólnodostępne dla wszystkich uprawiających narciarstwo zjazdowe.
 • Zawodnicy startują, począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców.
 • Za stan zdrowia uczestników, ich umiejętności narciarskie oraz za ewentualne zaginięcie sprzętu oraz rzeczy osobistych uczestników zawodów organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Zawodnicy niepełnoletni startują pod opieką rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego lub opiekunów
 • Uczestnicy poniżej 16 roku życia mają obowiązek startowania w kaskach
 • Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie niniejszego regulaminu
 • Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem grupowym
 • Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują: gorący posiłek, prawo do dwóch przejazdów wyciągiem
 • Składane protesty rozpatrywane będą przez organizatora oraz komisje sędziowska, po uiszczeniu kwoty 200,00zł  do biura zawodów
 • We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny wraz z komitetem organizacyjnym

Nagrody:

-         Zawodnicy w wymienionych kategoriach wiekowych zajmujący miejsca  I-III otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy

-         Zawodnicy zajmujący I miejsca w klasyfikacji generalnej w wymienionych kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe puchary Wójta Gminy Węgierska Górka.

Zgłoszenia : W dniu zawodów od godziny 9.00. do 10.30  oraz e-mailem wegierska-gorka@opg.pl

UWAGA ! Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w biurze zawodów oraz uiszczenie opłaty startowej.

Informacje : Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka Tel.33/8642187 oraz

                        www.wegierska-gorka.opg.pl  e-mail wegierska-gorka@opg.pl

Postanowienie końcowe : Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie oraz zmianę terminu lub miejsca zawodów ze względu na warunki śniegowe. Wszelkie decyzje dotyczące wyników końcowych (czas przejazdu, dyskwalifikacja) podejmuje sędzia główny. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Organizatorzy :    Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik

                                Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Współpracujemy

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz wysłać wiadomość na adres email - pawelslowik(AT)wp.pl. Możesz też wypełnić i wysłać poniższy formularz - jego treść zostanie do mnie dostarczona poprzez e-mail.

wypełnij ...